TS. Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư U&I (UNIGROUP), Chủ tịch Tập đoàn Gỗ Trường Thành: Đi học với tôi là một cách đầu tư vô cùng hiệu quả

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2022-09-10
Tác giả
Lê Giang
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Mai Hữu Tín - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư U&I (UNIGROUP), Chủ tịch Tập đoàn Gỗ Trường Thành về hành trình khởi nghiệp với những giai đoạn mang tính bước ngoặc mà ông đã trải qua cùng với mong muốn trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 635 phát hành ngày 10 tháng 9 năm 2022
Từ khóa
Mai Hữu Tín , UNIGROUP , doanh nhân Việt Nam , Trường Thành , doanh nghiệp
Trích dẫn