Chị Nguyễn Thị Bảo Quỳnh - Tổng giám đốc Công ty NMC: Lỗi... chạy nhanh quá

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-07-13
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Tổng giám đốc Công ty NMC Nguyễn Thị Bảo Quỳnh trong cuộc phỏng vấn với Báo Doanh nhân Sài Gòn về những lợi thế và khó khăn của phụ nữ trong kinh doanh và lý giải của chị về nguyên nhân có thời kỳ Công ty NMC phải giảm tiêu chuẩn sản phẩm để giảm giá thành.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 101 phát hành ngày 13 tháng 7 năm 2005
Từ khóa
Nguyễn Thị Bảo Quỳnh , NMC , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu