Lương Văn Can trong lịch sử dân tộc và lịch sử doanh nhân Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-10-18
Tác giả
TS. Lý Tùng Hiếu
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Khoa học xã hội
Tóm tắt
Sách gồm 2 phần: Quyển thượng - Lương Văn Can: Thân thế và sự nghiệp Duy Tân Chương I: Quá trình hình thành tư tưởng và đường lối cứu nước của các chí sĩ Duy Tân - Đông Du Chương II: Lương Văn Can với các phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX Chương III: Di sản trước tác của Lương Văn Can Chương IV: Trung hiếu nhất môn Quyển hạ - Doanh nhân Việt Nam và tư tưởng kinh doanh của Lương Văn Can Chương I: Doanh nhân và đạo đức kinh doanh của doanh nhân Việt Nam Chương II: Tư tưởng kinh doanh của Lương Văn Can: bối cảnh, ý nghĩa và giá trị.
Số trang
446 trang, khổ 16x42 cm, hình minh họa.
Từ khóa
Lương Văn Can , doanh nhân Việt Nam , lịch sử dân tộc , Lý Tùng Hiếu , Doanh nhân Sài Gòn
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu
Bộ sưu tập