Ông Trần Vĩnh Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bảo Minh: Dẫu rằng nghề chọn mình...

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-04-19
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Không cho mình là một doanh nhân mà chỉ là một cán bộ nhà nước nhưng ông Trần Vĩnh Đức lại hội đủ "tố chất" của một doanh nhân: Dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn ở nơi "đầu sống ngọn gió" bởi ông đang nhận nhiệm vụ dẫn dắt con thuyền Bảo Minh gồm hơn 50 công ty thành viên và trung tâm đào tạo, 1.000 nhân viên và hơn 5.000 đại lý . Trò chuyện với ông, dễ có cảm giác ông là một người khô khan, một người của công việc, song, cũng từ câu chuyện chỉ liên quan đến công việc, ông đã cho người đối diện hiểu sự thành công chỉ đến với những người có tri thức, tự tin và hết lòng đam mê công việc.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 139 phát hành ngày 19 tháng 4 năm 2006
Từ khóa
Trần Vĩnh Đức , Bảo Minh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu