Hình thành thói quen đọc sách sau 28 ngày

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-16
Tác giả
Nguyễn Châu Linh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của CEO Công ty CP Tập đoàn Hành trình Kim cương DJC, thành viên Hội đồng Sách doanh nhân Nguyễn Châu Linh về lợi ích của việc hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng doanh nhân.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Nguyễn Châu Linh , Hành trình Kim cương DJC , Hội đồng Sách doanh nhân , nữ doanh nhân , Sách hay
Trích dẫn