Đông Kinh Nghĩa Thục - Trường tư thục đầu tiên ở Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-23
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Trong cao trào của phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX, Đông Kinh Nghĩa Thục được biết đến như một điểm sáng văn hóa của phong trào yêu nước Việt Nam. Không chỉ là ngôi trường tư thục đầu tiên ở Việt Nam, Đông Kinh Nghĩa Thục còn là nơi đào tạo nhân tài với tư tưởng canh tân đất nước, chấn hưng thực nghiệp, khai mở dân trí nhằm tìm kiếm con đường cứu nước. Dù chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn, nhưng Đông Kinh Nghĩa Thục đã có vai trò to lớn trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.
Số trang
10 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Đông Kinh Nghĩa Thục , Duy Tân , Phan Chu Trinh , Lương Văn Can , Phan Bội Châu , trường Dục Thanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu