Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long (Long An): Đất nước đang cần những người dám quyết, dám làm, dám chịu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-06-24
Tác giả
Khánh Vân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Phạm Phúc Toại - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long về quyết định tổ chức làm bản tin của Công ty Hoàng Long Long An và những suy nghĩ của ông về tư chất của một nhà báo trong việc xử lý những luồng thông tin khác nhau.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 248 phát hành ngày 24 tháng 6 năm 2008
Từ khóa
Phạm Phúc Toại , Tập đoàn Hoàng Long , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu