Kỹ sư Phan Khắc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phan Vũ Group: Bài học sau mỗi khúc quanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-01-16
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Kỹ sư Phan Khắc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phan Vũ Group về nguyên nhân khiến ông từ một kỹ sư cơ khí chuyển sang trở thành nhà doanh nghiệp chuyên sản xuất cấu kiện bê tông cùng những bài học kinh nghiệm mà ông đã tích lũy được trong quá trình xây dựng thương hiệu Phan Vũ.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 178 phát hành ngày 16 tháng 1 năm 2007
Từ khóa
Phan Khắc Long , Phan Vũ Group , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu