Ông Nguyễn Đức Hưng - CEO Napoli Coffee: Người tiêu dùng nên vì sức khỏe của mình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-01-09
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Thành công khi chính thức đạt con số 3.000 quán kinh doanh nhượng quyền với thương hiệu Napoli Coffee đầu năm 2020, chủ thương hiệu Napoli Coffee Nguyễn Đức Hưng vui vẻ chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về quá trình khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu cà phê của anh và sứ mệnh mang đến sản phẩm sạch cho người tiêu dùng mà anh đã đặt ra cho Napoli Coffee.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 571 phát hành ngày 9 tháng 1 năm 2020
Từ khóa
Nguyễn Đức Hưng , Napoli Coffee , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn