Tiền: phải biết giữ & biết chi đúng lúc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-03-30
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Phạm Văn Bằng - Giám đốc tài chính và đối ngoại của Công ty Procter & Gamble - P&G Việt Nam về những điều bình thường trong công việc và cuộc sống của anh sau khi anh bất đắc dĩ phải từ bỏ say mê máy tính và sách và phải thích ứng với chuyện tính toán tiền bạc khi trở thành người giữ túi tiền của P&G.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 86 phát hành ngày 30 tháng 3 năm 2005
Từ khóa
Phạm Văn Bằng , Công ty Procter & Gamble - P&G Việt Nam , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu