Ông Trương Tường Minh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Trương Hiệp Thạnh: Biến điều đon giản nhất thành ấn tượng nhất

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-10-30
Tác giả
Hồ Đạt Sanh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Trương Tường Minh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Trương Hiệp Thạnh về quyết định sản xuất bánh tráng sạch đến tay người tiêu dùng Việt Nam và nguyên nhân ông vẫn sản xuất mặt hàng bình dân trong bối cảnh nhiều người có vốn đang đầu tư vào bất động sản.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 216 phát hành ngày 30 tháng 10 năm 2007
Từ khóa
Trương Tường Minh , Trương Hiệp Thạnh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu