Ông Đặng Đức Thành - Tập đoàn Green+: Sức khỏe của doanh nhân là vận mệnh của doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-03-10
Tác giả
Đức An
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đặng Đức Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Green+ về quyết định tìm hiểu sâu và đưa sản phẩm nhân sâm Wisconsin Hoa Kỳ về Việt Nam của ông và những hoạt động mà Green+ đang thực hiện theo triết lý "Vì chất lượng cuộc sống".
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 646 phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2023
Từ khóa
Đặng Đức Thành , Green+ , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn