Ông Hàng Vay Chi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Việt Hương: Kinh doanh phải nhìn hiệu quả, đừng hư danh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-11-04
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Hương Hàng Vay Chi về vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Hương Việt cùng những nguyên tắc lãnh đạo và quyết định đầu tư mạo hiểm đưa ông đến thành công.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 67 phát hành ngày 4 tháng 11 nằm 2009
Từ khóa
Hàng Vay Chi , Công ty CP Việt Hương , Công ty May Việt Long , doanh nghiệp , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu