Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Saigon Invest Group, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp các khu công nghiệp TP. HCM: Nếu thấy không đảm đương được thì đừng ra ứng cử

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-04-10
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Trên cương vị đại biểu Hội đồng nhân dân TP. HCM và Chủ tịch HĐQT Saigon Invest Group, doanh nhân Đặng Thành Tâm đã chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về trách nhiệm nặng nề của một đại biểu Quốc hội và những lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đất nước đang hội nhập quốc tế.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 187 phát hành ngày 10 tháng 4 năm 2007
Từ khóa
Đặng Thành Tâm , SAIGON INVEST GROUP , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu