Ông Phạm Văn Tam - Tổng giám đốc Asanzo: Tôi chấp nhận làm người đi sau

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-11-11
Tác giả
Phương Quyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân - Tổng giám đốc Asanzo về những khó khăn của người trẻ khi mới bắt đầu kinh doanh và những kế hoạch của ông trong việc đầu tư cho công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Asanzo trước sự cạnh tranh của những thương hiệu khác trên thị trường.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 366 phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2015
Từ khóa
Phạm Văn Tam , Asanzo , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu