Ông Đặng Bá Long - CEO Công ty CP Ong mật TP.HCM: Tôi chọn chiến lược đột phá về chất lượng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-12-26
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Đặng Bá Long trong quyết định đầu tư vào ngành ong mật với tham vọng đưa giá trị mật ong thật đến nhiều hơn với người dùng và xây dựng thương hiệu mật ong Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 470 phát hành ngày 26 tháng 12 năm 2017
Từ khóa
Đặng Bá Long , Công ty CP Ong mật TP.HCM , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn