Bà Thái Hương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn TH: Cần lắm một bộ tiêu chuẩn về nông sản, thực phẩm quốc gia

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2020-03-05
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Thái Hương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn TH với Doanh nhân Sài Gòn về tham vọng làm mông nghiệp công nghệ cao với các loại sữa và rau củ sạch cùng thực phẩm chức năng do Tập đoàn TH phát triển và lời chúc của bà gửi đến những nữ doanh nhân Việt Nam nhân Ngày 8/3.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 577 phát hành ngày 5 tháng 3 năm 2020
Từ khóa
Thái Hương , Tập đoàn TH , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn