Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch Công ty TNHH Trung Huy: Làm kinh doanh có lúc phải có cái "đầu trống"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-11-18
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Hữu Hoàng - Chủ tịch Công ty TNHH Trung Huy về mục tiêu "mỗi gia đình Việt Nam sẽ có ít nhất một sản phẩm của Trung Huy" mà ông đề ra cho Trung Huy và nỗi trăn trở của ông khi đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới cho thị trường Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 367 phát hành ngày 18 tháng 11 năm 2015
Từ khóa
Nguyễn Hữu Hoàng , Trung Huy , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn