Ông Võ Quang Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Vĩnh Cửu (TAVICO): Uy tín là nói đi đôi với làm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-07-25
Tác giả
Phạm Thủy
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Đạt thành tích rất lớn khi trở thành nhà phân phối gỗ nguyên liệu nhập khẩu lớn nhất Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tavico Võ Quang Hà đã tự hào chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về quan niệm kinh doanh của ông cùng những hoạt động của Tavico trong xây dựng liên kết chuỗi trong ngành gỗ để đưa Công ty đạt được những thành công hiện tại.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 448 phát hành ngày 19 tháng 7 năm 2017
Từ khóa
Võ Quang Hà , TAVICO , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu