Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Đông Hiệp: Văn hóa là nền tảng của mọi giá trị

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-02-03
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Cuộc phỏng vấn giữa Báo Doanh Nhân Sài Gòn với bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm (FFA), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Đông Hiệp về câu chuyện "hoạt động văn hóa" của doanh nghiệp, doanh nhân với mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của kinh tế thành phố.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số Xuân 2020 phát hành ngày 3 tháng 2 năm 2020
Từ khóa
Lý Kim Chi , Tân Đông Hiệp , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn