Ông Nguyễn Hữu Duy - Tổng giám đốc Công ty CP Vạn Thiên Sa: Dám thay đổi, sẽ thắng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-10-02
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Hữu Duy - Tổng giám đốc Công ty CP Vạn Thiên Sa với Doanh nhân Sài Gòn về quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh của thương hiệu gối, nệm Vạn Thiên Sa năm 2015 và những khó khăn mà ông phải đương đầu khi quản lý doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khủng hoảng.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 413 phát hành ngày 26 tháng 10 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Hữu Duy , Vạn Thiên Sa , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn