Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tổng giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn: Chọn chỗ gai góc nhất mà đi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-12-07
Tác giả
Lữ Ý Nhi - Khánh Phi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Hữu Thọ - Tổng giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn với Doanh nhân Sài Gòn về quyết định chuyển sang làm du lịch của anh khi đang đương chức giám đốc tại Sở Công nghiệp và kế hoạch xây dựng thương hiệu Saigontourist của anh trong 5 năm tới.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 122 phát hành ngày 7 tháng 12 năm 2005
Từ khóa
Nguyễn Hữu Thọ , Công ty Du lịch Sài Gòn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu