Lãnh đạo bằng trí tuệ cảm xúc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-06-16
Tác giả
Dương Tống
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của CEO và Founder Home Next Dương Tống về phương pháp xây dựng và phát triển kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp bằng trí tuệ cảm xúc.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Dương Tống , Home Next , doanh nhân Việt Nam , Quản trị doanh nghiệp , Kỹ năng lãnh đạo
Trích dẫn