Ông Nguyễn Hoàng Anh - Tổng giám đốc Công ty Nam Miền Trung: Duyên nợ với con tôm giống

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-04-26
Tác giả
Lê Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Hoàng Anh - Tổng giám đốc Công ty Nam Miền Trung với Doanh nhân Sài Gòn về lý do anh chọn gắn bó với nghề nuôi tôm giống trong 20 năm qua và kế hoạch phát triển dự án kiểu mẫu tiêu tiêu chuẩn quốc tế về nuôi tôm giống do Nam Miền Trung thiết lập thực hiện tại Bình Thuận.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 436+437 phát hành ngày 26 tháng 4 năm 2017
Từ khóa
Nguyễn Hoàng Anh , Nam Miền Trung , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn