Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T group: Chúng tôi có doanh thu hàng chục triệu USD là nhờ liên kết với nông dân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2021-03-10
Tác giả
Mỹ Huyền
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T Group, công ty giữ vững thị trường trong đại dịch Covid-19nhờ liên kết chặt chẽ với nhà nông về những kế hoạch kinh doanh của Vina T&T trong năm 2021 và phương pháp xây dựng thương hiệu hàng Việt có khả năng cạnh tranh hiệu quả hơn của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 601 phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2021
Từ khóa
Nguyễn Đình Tùng , Vina T&T group , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn