Ông Nguyễn Tuấn Mùi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn: Doanh nhân không chỉ kiếm tiền cho bản thân

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-08-25
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Tuấn Mùi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn về những phương án khắc phục khó khăn của Saigontaxi Group trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và cảm nhận của ông về những thành tích trong kinh doanh và hoạt động xã hội mà ông đạt được cùng với Saigontaxi Group.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 589 phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2020
Từ khóa
Nguyễn Tuấn Mùi , Tập đoàn Vận tải Sài Gòn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn