Ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch HĐTV Công ty Cơ khí Duy Khanh: Theo đuổi đam mê đến khi còn có thể

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-09-25
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Đỗ Phước Tống - Chủ tịch HĐTV Công ty Cơ khí Duy Khanh về quyết định đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao bằng niềm đam mê cơ khí và muốn theo đuổi đam mê khi còn có thể của ông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 591 phát hành ngày 25 tháng 9 năm 2020
Từ khóa
Đỗ Phước Tống , Cơ khí Duy Khanh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn