Ông Giản Tư Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty Pace: Được làm điều mình thích cũng là... hưởng thụ!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-06-29
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Giản Tư Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty Pace về niềm tự hào của anh dành cho mô hình đào tạo dành riêng cho doanh nghiệp và triết lý kinh doanh của Pace mà anh đã sáng lập.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 99 phát hành ngày 29 tháng 6 năm 2006
Từ khóa
Giản Tư Trung , Công ty Pace , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu