Bà Lã Thị Lan - Tổng giám đốc Công ty Tiến Lộc, Chủ tịch Hội Cơ khí - Điện TP. HCM: Sống đẹp là được cống hiến và biết yêu thương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-06-17
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lã Thị Lan - Tổng giám đốc Công ty Tiến Lộc, Chủ tịch Hội Cơ khí - Điện TP. HCM về giải pháp đã giúp Công ty Tiến Lộc vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và nghe những kinh nghiệm được chị chia sẻ về công việc vừa điều hành doanh nghiệp vừa lãnh đạo Hội Cơ khí - Điện.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 47 phát hành ngày 17 tháng 6 năm 2009
Từ khóa
Lã Thị Lan , Công ty Tiến Lộc , nữ doanh nhân , doanh nghiệp , Hội Cơ khí - Điện TP. HCM
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu