Ông Nguyễn Quang Tường - Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food: Đến với nhau vì công việc, ở lại vì tình yêu thương

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-07-11
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Quang Tường - Tổng giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food về chặng đường vất vả vươn đến thành tích trở thành một trong những doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh hàng đầu tại Việt Nam hiện nay của Sài Gòn Food và những chiến lược kinh doanh của Sài Gòn Food trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 496 phát hành ngày 11 tháng 7 năm 2018
Từ khóa
Nguyễn Quang Tường , Sài Gòn Food , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn