Ông Vũ Thành Vinh - CEO Công ty Truyền thông Kmedia: Không bỏ quên những giá trị tử tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-11-14
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những tâm sự của CEO Công ty Truyền thông Kmedia Vũ Thành Vinh, tác giả cuốn sách "Sự sống giá bao nhiêu?" về giá trị sống, triết lý kinh doanh và những dự án mới mang nhiều giá trị nhân văn cho cộng đồng mà ông đang ấp ủ sau khi vượt qua bờ vực sinh tử.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 514 phát hành ngày 14 tháng 11 năm 2018
Từ khóa
Vũ Thành Vinh , Kmedia , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn