Ông Nguyễn Minh Phương - Giám đốc Khu vực miền Trung và miền Nam Công ty Zamil Steel Việt Nam: Mục tiêu kiếm tiền đã trở thành thứ yếu...

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-12-22
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Minh Phương - Giám đốc Khu vực miền Trung và miền Nam Công ty Zamil Steel Việt Nam với Doanh nhân Sài Gòn về nguyên nhân anh nghỉ việc tại một công ty thiết kế đồ họa của Nhật để đầu quân cho Zamil Steel Việt Nam và hành trình mà anh đã gắn bó cùng Zamil Steel hơn 10 năm qua.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 74 phát hành ngày 22 tháng 12 năm 2004
Từ khóa
Nguyễn Minh Phương , Zamil Steel , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu