Ông Nghiêm Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Nghiêm Phạm Holdings: Khó khăn là cơ hội nhìn lại nội tại của doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-12-10
Tác giả
Đăng Báo
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những nhận định của doanh nhân Nghiêm Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Nghiêm Phạm Holdings với Doanh nhân Sài Gòn về tình hình kinh tế Việt Nam sau đại dịch Covid-19 và những kế hoạch của ông dành cho Nghiêm Phạm Holdings để ứng phó với những biến động của tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian sắp tới.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 641 phát hành ngày 10 tháng 12 năm 2022
Từ khóa
Nghiêm Phạm Anh Tuấn , Nghiêm Phạm Holdings , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn