Ông Võ Trường Thành - Chủ tịch Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành: Giữ rộng đào sâu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-12-29
Tác giả
Mạnh Dương
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Võ Trường Thành - Chủ tịch Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành về quyết định tự khởi nghiệp trong ngành sản xuất gỗ sau khi từ bỏ chức giám đốc trong một doanh nghiệp nhà nước của anh, và mục đích đầu tư vào thị trường gỗ của Lào mà Trường Thành đang tiến hành.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh hạo; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 75 phát hành ngày 29 tháng 12 năm 2004
Từ khóa
Võ Trường Thành , Trường Thành , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu