Anh Nguyễn Hồ Nam - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn Thường Tín (SBS): Vấn đề nằm ở lòng tin vào chính sách vĩ mô

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-06-17
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Hồ Nam - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn Thường Tín về quyết định công bố rộng rãi báo cáo mang tên "Việt Nam - Bức tranh thật" của anh và các cộng sự đề ra trước những diễn biến xấu của nền kinh tế Việt Nam gần đây.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 247 phát hành ngày 17 tháng 6 năm 2008
Từ khóa
Nguyễn Hồ Nam , SBS , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu