Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group Phan Minh Thông: Về "sân nhà" để nâng giá trị cho nông sản Việt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-12-26
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phúc Sinh Group về lý do tại sao ông chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì làm được dù đã hoạt động suốt 18 năm trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản với thành tựu đạt được của Phúc Sinh là sản lượng tiêu xuất khẩu mỗi năm đạt 25.000 - 28.000 tấn,
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 568 phát hành ngày 26 tháng 12 năm 2019
Từ khóa
Phan Minh Thông , Phúc Sinh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn