Ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cotec: Lớn lên bằng thực lực mới bền vững

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-01-23
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (COTEC) về hành trình gầy dựng lại Cotec từ chỗ sắp phá sản trở thành thương hiệu mạnh trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 179 phát hành ngày 23 tháng 1 năm 2007
Từ khóa
Đào Đức Nghĩa , Cotec , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu