Doanh nhân Bạch Thái Bưởi (1874 - 1932)

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-23
Tác giả
Thư viện Doanh nhân Việt Nam
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
Tiểu sử, quá trình hoạt động kinh doanh, thành tựu và những đóng góp của doanh nhân Bạch Thái Bưởi cho nền kinh tế Việt Nam.
Số trang
7 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Bạch Thái Bưởi , doanh nhân xưa , Giang hải luân thuyền Bạch Thái công ty , Cách mạng Tháng Tám , Bạch Thái Hải , Bạch Quế Hương
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu