Ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Xanh (TRIBAT): Phải trả lại cho môi trường nhiều tài nguyên nhất khi xử lý chất thải

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-06-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Xanh Nguyễn Văn Thảo, người có gần 20 năm trong lĩnh vực chuyên xử lý chất thải hữu cơ và tái chế thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường về hành trình hơn 19 năm của ông với Sài Gòn Xanh và ba giá trị cốt lõi trong triết lý kinh doanh được ông xây dựng tại Sài Gòn Xanh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 584 phát hành ngày 10 tháng 6 năm 2020
Từ khóa
Nguyễn Văn Thảo , Tribat , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn