Dược sĩ Trần Thị Đào - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm: Không nhậu vẫn ký được hợp đồng!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2007-12-11
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những quan điểm của dược sĩ Trần Thị Đào - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm về những thuận lợi và bất lợi của phụ nữ khi làm lãnh đạo doanh nghiệp và những kế hoạch phát triển Công ty Imexpharm từ năm 2007 đến năm 2010.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 222 phát hành ngày 11 tháng 12 năm 2007
Từ khóa
Trần Thị Đào , Imexpharm , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu