Ông Đoàn Hồng Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kizuna : Kizuna thu được rất nhiều lợi nhuận phi tài chính

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-06-12
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Đoàn Hồng Dũng về tâm huyết phát triển Kizuna thành mô hình KCN chỉ dành cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ theo hướng dịch vụ khép kín.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 541 phát hành ngày 12 tháng 6 năm 2019
Từ khóa
Đoàn Hồng Dũng , Công ty CP Kizuna , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn