TS. Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí: Trách nhiệm của doanh nhân là hiểu và tuân thủ pháp luật

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-06-25
Tác giả
Ngọc Lý
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn TS. Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, tác giả hai cuốn sách "145 câu hỏi - đáp về luật doanh nghiệp năm 2020" và "Pháp luật về trọng tài thương mại và hòa giải thương mại", người doanh nhân có mong muốn xây dựng và tạo ra một hệ thống gồm đầy đủ các lĩnh vực bổ trợ tư pháp với mục tiêu phục vụ cộng đồng ở Thịnh Trí.
Số trang
4 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 653 phát hành ngày 25 tháng 6 năm 2023
Từ khóa
Nguyễn Vinh Huy , Luật Thịnh Trí , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn