Cách khởi động quá trình chuyển đổi kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-05-17
Tác giả
Trần Xuân Phát
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Chủ tịch Công ty SAY ME CONSULTANTS JSC Trần Xuân Phát về phương pháp khởi động quá trình chuyển kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Trần Xuân Phát , Công ty SAY ME CONSULTANTS JSC , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn