Ông Đỗ Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO): Vẫn vẹn nguyên chất lính trong tôi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2009-04-29
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Đỗ Tiến Lực - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) về những năm tháng trải qua chiến tranh chống Mỹ cứu nước của ông và bí quyết đưa SAMCO trở thành một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực cơ khí ô tô.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 40 + 41 phát hành ngày 29 tháng 4 năm 2009
Từ khóa
Đỗ Tiến Lực , Công ty SAMCO , doanh nghiệp , doanh nhân Việt Nam
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu