Ông Phan Thanh Long - Tổng giám đốc Khách sạn Rex: Tâm và tình trong điều hành

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-01-06
Tác giả
Thùy Anh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Là Tổng giám đốc trẻ nhất so với những người tiền nhiệm ở Khách sạn Rex, doanh nhân Phan Thanh Long - Tổng giám đốc Khách sạn Rex chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về phương pháp vận hành bộ máy nhân sự hơn 500 con người ở một khách sạn có bề dày lịch sử 80 năm tại một vị trí đắc địa ở TP. HCM.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 6 tháng 1 năm 2016
Từ khóa
Phan Thanh Long , khách sạn Rex , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn