Ông Nguyễn Thu Phong - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kiến trúc xây dựng Nhà Vui: Phải nhìn thấy thách thức để bước tới

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-12-14
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Công ty Nhà Vui Nguyễn Thu Phong với Doanh nhân Sài Gòn về những thách thức mà Công ty Nhà Vui phải đương đầu trong kỷ nguyên công nghệ và thông điệp của ông được gửi đến các doanh nhân trẻ trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 420 phát hành ngày 14 tháng 12 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Thu Phong , Nhà Vui , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn