Ông Lưu Đức Khánh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank): Người quản lý giỏi giống như đầu bếp giỏi

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-11-14
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Lưu Đức Khánh - Phó tổng giám đốc Techcombank với Doanh nhân Sài Gòn về nguyên nhân ông chuyển kinh doanh từ du lịch sang ngân hàng và những dự định của ông dành cho Techcombank trong việc hợp tác thêm với nhiều ngân hàng nước ngoài.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 169 phát hành ngày 14 tháng 11 năm 2006
Từ khóa
Lưu Đức Khánh , TECHCOMBANK , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu