Ông Cao Văn Thi - Chủ tịch Trường Doanh nhân TOP Olympia: Cứ làm người tử tế, mọi sự tử tế sẽ đến

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2018-09-12
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Mười lăm năm trong lĩnh vực đào tạo, trang bị kỹ năng và kiến thức cho hơn 20.000 doanh nhân, Chủ tịch Trường Doanh nhân TOP Olympia Cao Văn Thi chia sẻ mong muốn được cùng doanh nhân hướng đến sự học để thay đổi nhận thức, tư duy và tầm nhìn để có nhiều hơn nữa những doanh nhân ý thức được tầm quan trọng của sự học.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 505 phát hành ngày 12 tháng 9 năm 2018
Từ khóa
Cao Văn Thi , Trường Doanh nhân TOP Olympia , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn