Ông Mai Triều Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ di động Mai Nguyên: Dùng chất giữ lượng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2015-10-28
Tác giả
Phương Quyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Mai Triều Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ di động Mai Nguyên về kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng Mai Nguyễn và nhận định của ông về thị trường smartphone Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 364 phát hành ngày 28 tháng 10 năm 2015
Từ khóa
Mai Triều Nguyên , Mai Nguyên , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn