Ông Võ Minh Khai - Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và sản xuất Viễn Phú: Tôi đã có động lực để đi tiếp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2016-10-05
Tác giả
Lê Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Võ Minh Khai - Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và sản xuất Viễn Phú với Doanh nhân Sài Gòn về quyết định rao bán nông trại hữu cơ Viễn Phú và dự án xây dựng nông trại tại U Minh (Cà Mau) để sản xuất gạo hữu cơ, rau và thủy sản sạch mà ông đang thực hiện.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 410 phát hành ngày 5 tháng 10 năm 2016
Từ khóa
Võ Minh Khai , Viễn Phú , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn